Addysg

Ysgol Cantal, Llanbister: Dosbarth '91

Ysgol Cantal, 1891
Ysgol Cantal, Llanbister Dosbarth '91
Archifau Sir Powys

Mr a Mrs Roberts
Ganwyd ail blentyn i David a Kate Roberts yn 1891, er cafodd hyn effaith niweidiol ar iechyd Kate. Roedd yn absennol ar sawl achlysur yn ystod y flwyddyn, a ganwyd y baban ar Dachwedd 8fed:

"No sewing..." darn o lyfr log yr ysgol.

"Nov 9th No sewing. Child born on 8th, and Mrs Roberts is therefore unable to be present.

Nov 10th My wife is very ill this morning. Closed the school in the morning to go for the doctor.

Nov 16-20th School closed for the week owing to master's wife's illness.

Nov 23rd Re-opened this morning. Several scholars absent and reported ill. No sewing taken, Mrs Roberts being too weak to be present.

Dec 3rd Masters wife very ill again. School closed in the afternoon."

Roedd yn ddigon da i ail gydio yn ei dyletswyddau dysgu ar Ragfyr 10fed, er roedd yn sâl unwaith eto erbyn Rhagfyr 21ain.

Wnaeth yr arolygwyr ysgol sylwi ar ei habsenoldeb. Roedd adroddiad gan Mr Roberts yn y llyfr log:

"He also states that in his visit to the school without notice Mrs Roberts was absent. I am to state that if she is to be reckoned as part of the staff for the purposes of Article 105 a qualified substitute should be provided in her absence"

Ym mis Chwefror 1894 wnaeth Mr a Mrs Roberts a'r plant adael Cantal Llanbister pan gynigwyd swydd i Mr Roberts yn Ysgol Penmorfa, Sir Gaernarfon.

Wnaeth yr ysgol elwa wrth i'r ffioedd ysgol ddod i ben, yn debyg iawn i lawer o ysgolion eraill. Mae'n ymddangos fod Cantal Llanbister yn ddibynnol iawn ar arian oddi wrth y plwyf neu gan 'elusennau'.

"Aug 31st The Board having decided to accept the Fee Grant (under the E.E. Act 1891) no fees are charged and henceforth this school will be a free school with exception of books.

Sept 3rd All the school fees in arrear (10/6) have today been paid in. The School Fees Book shows a deficiency of 2.0.7 owing to the great number of children who had an allowance from the Charities, and the sum received being only 2 per annum."

". . . no fees are charged . . ." darn o lyfr log yr ysgol


Roedd yn rhaid prynu llyfrau o hyd ar yr adeg yma, er i Cantal Llanbister geisio dod o hyd i ffordd arall o wneud hyn:

"Received books from John Heywood, Manchester." Darn o lyfr log yr ysgol.
"Oct 27th Received books from John Heywood, Manchester. Two dozen assorted books have been purchased for the first class. These are to form a nucleus of Lending Library. Other volumes will again be added."

Ysgol Cantal Llanbister