Addysg

Dyddiaduron Coleg Iesu: Hunan-bortreadau

Disgyblion Blwyddyn 7 Coleg Iesu y gofynnwyd iddyn nhw lunio hunan-bortreadau. Bwriad eu sylwadau yw rhoi gwybodaeth am eu bywydau yno.

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Self Portrait