Addysg

Diwrnod Ym Mywyd: Cynorthwy-ydd Dosbarth yn Ysgol Bro Ddyfi

Codi am 7.30, cawod sydyn, gwisgo a Corn Flakes i frecwst. Gwagio cynnwys y rhewgell a mynd â nhw i rewgell Nain drws nesaf. Ma'e rhewgell yn 34 mlwydd oed ac ar ei 'last legs'. Mae'r un newydd yn cyrraedd heddiw tua 4.00.
Gyrru i'r ysgol erbyn 9.15 ac i mewn i wers Mathemateg gyda Blwyddyn 10 (14-15 oed) - dysgu newid nôl o £5 a £10 ayb.

arian

10.05 Gwers arall Fathemateg gyda Blwyddyn 11 (15-16 oed) - Pythagoras. Paned o goffi am 10.55.

11.10 Gwers arall Fathemateg gyda Blwyddyn 8, tynnu, ychwanegu, rhannu a lluosi.

12.00 Gwers Saesneg. Stori Little Red Riding Hood - fersiwn gwreiddiol a fersiwn Roald Dahl, cymharu'r ddwy.

12.50 Cinio o'r diwedd. CUPASOUP Minestrone, rôl frown, banana a iogwrt, paned a sgwrs yn Ystafell yr Athrawon.

1.45 Gwers Ddaearyddiaeth gyda Blwyddyn 9 (13-14 oed). Trafod problemau datblygu'r goedwig law yn Brasil. Helpu'r plant gwannaf i ateb cwestiynau.

2.35 Gwers olaf y dydd. Paratoi a llunogopio taflenni ar gyfer gwersi sillafu a gwneud posteri ar y cyfrifiadur ar gyfer y clwb gwaith cartref.

3.40 Cyrraedd adref. Ifor y gwr, Nerys y ferch hynaf a minnau yn symud yr hen rewgell allan o'r bwtri. Golchi'r wal a'r llawr a phaentio'r wal tu ôl iddi.

4.15 Dovey Vision yn cyrraedd gyda'r rhewgell newydd. Cael paned. Gwagu bocsys o Viking Direct yn cynnwys inc i'r argraffydd a phapur. Swper sydyn heno, pitsa, bins, rôls bara brown a salad i chwech ohohom, Ifor a minnau, Nerys, Glesni a Lowri, y tair merch, a Bedwyr, sef cariad Nerys.

6.45 Mynd i Lanbrynmair gyda ffrind i ddewis llyfrau newydd ar gyfer yr Ysgol Sul. Sawl llyfr ar sêl, £1 yr un. Prynu 14 ar gyfer anrhegion Nadolig i'r plant. Prynu chwech o lyfrau eraill ar gyfer y dosbarthiadau. Adref erbyn 8.45pm. Ifor a Nerys yn mynd at Nain drws nesaf i nôl y bwyd o'r rhewgell a minnau yn ei roi'n drefnus yn y rhewgell newydd.

te

9.30 Eistedd i lawr efo paned o goffi ac i wylio ychydig o deledu, dim mwy heno. Ifor yn mynd i nôl Lowri o'r 'Windband' yn y dref, mae hi'n chwarae'r ffliwt yno bob nos Fawrth am ddwyawr. Glesni wedi methu mynd heno, dolur gwddf ganddi a gormod o waith ysgol, arholiadau TGAU ar y gorwel. Darllen Y Blewyn Glas a mynd i'r gwely am 10.30pm.