Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Addysg

Diwrnod Ym Mywyd: Prifathro

Ysgol Dafydd Llwyd Heddiw, fe wisgais fel prifathro o'r oes Fictoria, gan ymweld a dosbarthiadau. Ceisiais ymddwyn fel prifathro Fictoraidd, gan fynnu bod y plant yn siarad Saesneg yn unig, bygwth y Welsh Not, a mynnu eu bod yn fy nglaw'n "Sir". Roedd y plant yn gweld hyn yn beth rhyfedd, gan eu bod wedi arfer siarad Cymraeg gyda mi, a dim ond Cymraeg! Mae'n rhyfedd meddwl ein bod ni'n perthyn i Ysgol Gymraeg penodedig (yr un gyntaf yng Ngogledd Powys) mewn tref Seisnig, lle mae 120 o blant, yn bennaf o gartrefi di-Gymraeg, yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ganrif yn ol, prin bod un plentyn yn siarad Cymraeg yn y Drenewydd.

 ¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦