Addysg

Diwrnod Ym Mywyd: Prifathro

Ysgol Dafydd Llwyd Heddiw, fe wisgais fel prifathro o'r oes Fictoria, gan ymweld a dosbarthiadau. Ceisiais ymddwyn fel prifathro Fictoraidd, gan fynnu bod y plant yn siarad Saesneg yn unig, bygwth y Welsh Not, a mynnu eu bod yn fy nglaw'n "Sir". Roedd y plant yn gweld hyn yn beth rhyfedd, gan eu bod wedi arfer siarad Cymraeg gyda mi, a dim ond Cymraeg! Mae'n rhyfedd meddwl ein bod ni'n perthyn i Ysgol Gymraeg penodedig (yr un gyntaf yng Ngogledd Powys) mewn tref Seisnig, lle mae 120 o blant, yn bennaf o gartrefi di-Gymraeg, yn derbyn eu haddysg trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Ganrif yn ol, prin bod un plentyn yn siarad Cymraeg yn y Drenewydd.