Addysg

Ysgol Llawr-y-Glyn

Ysgol Llawr-y-Glyn
Ysgol Llawr-y-Glyn
Casgliad preifat

Roedd gan yr ysgol gynradd hon yn Sir Drefaldwyn ddau aelod o staff dysgu: Mr John Roberts, athro cymwys yr ail ddosbarth, a Margaret Evans, yr athrawes wnïo. Roedd Margaret Evans yn absennol yn aml yn ystod 1891 oherwydd salwch ac ymddiswyddodd ym mis Ebrill y flwyddyn ganlynol.

Roedd Mr Roberts yn lletya mewn ty y drws nesa i'r ysgol:

1891 Census
Smith Shop House
Name Position in
household
Marital status Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Rowlands
Head
M
38
Blacksmith
Llanidloes, Montgomeryshire
Both
Jane Rowlands
Wife
M
35
Llanidloes, Montgomeryshire
Both
Annie May Phillips
Niece
S
4
Scholar
Mountainash, Glamorgan
English
John Roberts
Boarder
S
25
Elementary School Master
Llanfyllin, Montgomeryshire
Both

Roedd cofnodion Mr Roberts yn llyfr log yr ysgol ar gyfer 1891 yn fyr iawn, ac yn cynnwys sylwadau ynglyn â phresenoldeb yn bennaf, ond ar y 29ain Mai nododd:

Nid oeddwn yma ar ddydd Llun a dydd Mawrth "I was away on Monday and Tuesday with Mr Jones Esceirieth's consent. Consequently there was no school on these days."

Daeth ei resymau dros fod yn absennol yn amlwg ar y 5ed o Fehefin:

"The Master Mr J Roberts sent in his resignation to the Board today."
Anfonodd Roberts ei lythyr ymddiswyddo i mewn

Daeth Mr Percy Jones yn ei le pan ail agorwyd yr ysgol ar y 14eg o Fedi. Un o'i dasgau cyntaf oedd i ddysgu o adroddiad yr Arolygwr Ysgolion ar gyfer y flwyddyn, a roddodd ganlyniadau cymysg i'r ysgol o dan ei ragflaenydd:

Adroddiad yr Arolygwr Ysgolion

Gwelodd yn fuan iawn ei fod yn delio â phroblemau arferol o blant yn absennol o achos eu bod yn cynorthwyo gyda'r cynhaeaf:

"Attendance much smaller this week on account of the potatoes" "Oct 30th Attendance much smaller this week on account of the potatoes"

"Nov 5th No fires in school today, as the woman who lights the fires complains that she has no wood supplied her by the Board"
"No fires in school today . . ."

Ac ym mis Rhagfyr:

". . . heavy rains last night . . ."

"Dec 10th In consequence of the heavy rains last night the school was flooded and no school was held today.

Dec 11th In consequence of the school being still wet and damp notwithstanding the large fires we have had since yesterday morning"