Addysg

Ysgol Trefnanny

Dyma dameidiau dyddiaduron ysgol gynrad fechan iawn yn Sir Drefaldwyn lle mae dau athro. Mae’r ysgol mewn adeilad Fictoraidd ynghanol cae.