Addysg

Athrawon eraill

Athrawon dawns a anfonodd ddyddiaduron. Roedd ei hysgol ddawns ei hun gan un:

Roedd yr ail yn gweithio mewn ysgol uwchradd:

nodwydd wnio

Roedd un ddynes wedi ymddeol wedi bod yn dysgu pwnc a oedd ar agenda 1891

Ac un arall

Athrawes gyflenwi oedd un arall

Y ddynes hon oedd cadeirydd llywodraethwyr un ysgol

 

Roedd dynes arall, er ei bod wedi ymddeol o fod yn athrawes, yn helpu allan mewn ysgol leol: