Addysg

Gwaith cefnogi ac anghenion arbennig

Yn ogystal â chludo plentyn o’i phentref i’r ysgol roedd un ddynes hefyd yn helpu yn ystod y gwersi.

Roedd un arall yn arolygu amser cinio

Roedd rhai yn gweithio’n gynorthwywyr cefnogi mewn ysgolion:

Roedd cynorthwywraig gefnogi arall yn gweithio’n benodol gyda phlant oedd ag angen cymorth ychwanegol.

Roedd eraill yn cynghori ysgolion.

Roedd un famgu yn ffonio i weld sut oedd ei wyr

Dywedodd un arall: