Addysg

Diwrnod Ym Mywyd: Myfyrwraig

6.30am Dechreuodd fy niwrnod yn hen ddigon cynnar. Doedd dim ots gen i godi mor fore gan fod y tywydd yn braf ar hyn o bryd. Mae’n gwneud gwahaniaeth gwybod fod yr haul allan ac na wnaiff hi fwrw glaw heddiw. ‘Dw i’n falch. Ges i rawnfwyd i frecwast ac wedyn rhoi popeth yn y car a chychwyn am y brifddinas, Caerdydd. ‘Dw i newydd ddechrau gwenud cwrs dysgu i raddedigion yn yr Athrofa yng Nghyncoed. Bydda’ i’n gwneud y cwrs uwchradd (Cymraeg) a ‘dw i’n edrych ‘mlaen yn ofnadwy. Wrth gwrs ‘dw i’n eitha’ anhyderus ond mae hynny’n naturiol, mae’n siwr.

Car bach da sy’ gen i : Volvo 340 (car A-tw-B) ac mae’r car ‘ma wedi cael ei basio i lawr drwy’r teulu o’m mam i’m brawd ac wedyn i fi. ‘Dw i’n mynd dros y mynydd fel arfer i gyrraedd Caerdydd ar hyd yr A465 (Heads of the Valleys) ac i lawr yr A470, ond gan fod Cyncoed ar ochr ddwyreiniol y ddinas mae’n haws mynd i’r Fenni ac wedyn ar hyd yr M4. Mae hi’n cymryd rhyw awren fel arfer i gyrraedd y lle. Wrth gwrs mae hi’n dibynnu ar y traffig.

Mae ‘na ryw 70 ohonon ni’n gwneud y cwrs ac maen nhw’n dod o bobman yng Nghymru. Fi ydyr’ unig un o Bowys ond eto dydy hyn ddim yn fy synnu. ‘Dw i ddim yn nabod neb arall o’m hoedran i sy’n siarad Cymraeg ac yn dod o Grughywel.

cwis

Mi aeth y bore’n dda iawn a chymerais i nodiadau fel myfyrwraig fach dda. Adeg cinio aeth criw ohoonom i’r undeb Myfyrwyr a chael peint o gwrw a ‘panini’ sef rhyw ‘baguette’ wedi wasgu a’i gynhesu. Bwyd iawn ond diolch byth, roedd y cwmni’n well.

Ar ôl gorffen darlithoedd yn y prynhawn es i’r lle cyfrifiaduron yn y coleg a chael siecio fy nghyfeiriad e-bost. Mae gen i ddau gyfeiriad e-bost. Mae un yn gysyltiedig â’r coleg ac mae’r llall yn gyfeiriad ‘Hotmail’.

cyfrifiadur

Roedd gen i sawl neges ar y cyfeiriad ‘Hotmail’ a oedd yn wych. Es i i’r Unol Daleithiau i weithio’r haf yma a’r haf diwethaf, a ‘dw i wedi bod i sawl gwlad yn ddiweddar, felly mae gen i gyfeillion dros y byd. Heddiw roedd gen i neges gan ffrindiau yn Hawaii, Boston (Massachusetts), Yr Ariannin, Yr Almaen, a’r Alban. Dw ‘i byth mor boblogaidd â hyn!

Mae cadw menw cysylltiad drwy’r e-byst yn ffordd rhad a sydyn i gyfathrebu. Mae llythyr yn cymryd rhyw dridiau i gyrrraedd Yr Almaen a llefydd yn Ewrop, rhyw bum diwrnod i’r Unol Daleithiau a sawl wythnos i’r Ariannin. Bydda i’n ysgrifennu llytyrau yn aml oherwydd fy mod yn credu ei fod yn dal yn neis cael rhywbeth drwy’r post.

Ar ôl sbel go hir felly yn ateb negeseuon, roedd hi’n amser i mi fynd ar draws y ddinas i Dreganna (Catnon), i’m cartre newydd. Gan fod y cwrs yma yng Nghaerdydd mae hi’n haws o lawer imi fyw yma. Ffeindiais i dy ar y penwythos drwy gysylltiad tramor: mi wnes i gyfarfod y boi yma yn Y Wladfa yn ôl ym mis Mai ac felly mi wnaethon ni gytuno i gyfarfod unwaith y down ni yn ôl i Gymru. Dyna a wnaethon ni, a digwydd bod, roedd o’n symud o Gaerdydd i Sir Fôn, felly dw i’n symud i fewn.

Cysgais mewn sach gysgu mewn lle dieithr a newydd yng Nghaerdydd. Buasai’n well gen i fod yn nghefn gwlad ond yma fydd rhaid bod am y tro.

Soniais i am de? Ges i basta pesto a chaws neis. Nos da.