Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Addysg

Ysgol Sul

Tystysgrif Ysgol Sul
Tystysgrif Ysgol Sul
Amgueddfa Powysland

Cychwynnodd ysgolion sul mor gynnar â'r unfed ganrif ar bymtheg er ni ddaethant yn boblogaidd tan ddiwedd y ddeunawfed ganrif. Ar yr adeg yma, penderfynodd Robert Raikes a churad ei eglwys leol Eglwys Mary le Crypt yng Nghaerloyw i sefydlu ysgol i helpu plant i ddysgu darllen ac ysgrifennu. Lledodd y syniad yn gyflym iawn yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac roedd nifer dda iawn o blant yn mynychu'n rheolaidd.

Dyma'r dudalen agoriadol o gofrestr Ysgol Sul y Methodistiaid Calfinaidd ar gyfer cylch Brycheiniog a Maesyfed. Mae'r rhestr yn dangos y bobl wnaeth gynnal y dosbarthiadau, faint o blant wnaeth fynychu pob dosbarth a pha gyfarwyddiadau a gymerwyd ganddynt. Y gwahanol gategorïau a rhestrir ar ei hyd yw:

1. Present
2. Verses from Bible
3. Hymn verses
4. Christian instructor
5. Father's gift
6. Mother's gift
7. Other catechisms
8. Collections
Cofrestr Ysgol Sul y Methodistiaid Calfinaidd
Cofrestr Ysgol Sul y Methodistiaid Calfinaidd¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦