Annie a Henry
Annie a Henry
Amgueddfa Sir Faesyfed

Bywyd yn y Cartref

Annie a Henry

Mae'r ffotograff hwn, a dynnwyd yn Llandrindod tua 1890 gan Villiers y ffotograffydd lleol, yng nghasgliadau Amgueddfa Sir Faesyfed. Mae'r nodiadau ar y llun yn dweud mai Annie a Henry yw'r ddau er nad yw eu cyfenw ar y llun, a'i fod wedi'i dynnu un ai yn Ithon Road neu Norton Terrace.

Dangosodd archwiliad o'r cyfrifiad yn Llandrindod fod Annie a Henry o'r oedran cywir yn byw gerllaw yn Crabtree Green.

Hefyd, yn drist iawn, mae'r nodiadau ar y ffotograff yn dweud fod Henry, a gafodd ei eni ar yr 16eg Mehefin 1886, wedi marw yn 8 oed yn 1894.

1891 Census
7 Crabtree Green, Llandrindod Wells
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Hurst Head M 39 Plumber Nottinghamshire Lound English
Mary A Hurst Wife M 29   Radnorshire Glascwm English
Annie Hurst Dau S 6 Scholar Radnorshire Llandrindod English
Henry Hurst Son   4 Scholar Radnorshire Llandrindod English
Elsie Hurst Dau   3   Radnorshire Llandrindod English
Walter Hurst Son   9 mon   Radnorshire Llandrindod English