Bywyd yn y cartref

Coginio a Gwaith Ty

Lluniodd tasgau gwaith ty - yn enwedig paratoi bwyd a’i fwyta - ran amlwg yn niwrnod mwyafrif ein dyddiadurwyr. Dyma ychydig enghreifftiau yn unig ohonynt.