Benger's Food
Bwyd 'Benger' i Fabanod, Plant a'r Methedig.
Yn Flasus, Maethlon a Threuliadwy.
Archifau Sir Powys

Bywyd yn y Cartref

Bwyd

Er bod llawer o'r bwyd yn cael ei gynhyrchu a'i dyfu'n lleol, roedd dibyniaeth ar fwyd gwneuthuredig yn cynyddu. Roedd mwy ar gael o ganlyniad i'r cynnydd mewn diwydiant, ac i'w gael yn hwylus gyda dyfodiad y rheilffyrdd.

Coco Van Houten
Coco Van Houten Coco Van Houten.
Coco Pur Toddadwy.
Hawdd i'w Dreulio.
Archifau Sir PowysBara Hovis
Hysbyseb Bara Hovis,
o 'Heywood's Guide to
Llandrindod Wells'
Archifau Sir Powys


Yn gynharach yn y ganrif, gallai bwyd fod yn eithaf perygl; roedd yn gyffredin i ychwanegu pob math o bethau at fwyd, er mwyn ymddangosiad yn unig yn aml. Er enghraifft, roedd pobyddion yn aml yn gwynu blawd ag alwm (swlffat alwminiwm a photasiwm) er mwyn gwneud i fara brown ymddangos yn wyn.

Yn raddol, cafodd pethau eu rheoli, gydag enwau 'dibynadwy' yn ceisio rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr am ansawdd y bwyd. Roedd hysbysebion y cyfnod yn pwysleisio purdeb y cynhwysion, ynghyd â'u heffeithiau llesol.

Cwstard heb wyau!!
Bird's Custard Powder.
A Daily Luxury.
The Choicest Dishes. Dainties in Endless Variety.
The Richest and most Delicious Custard without Eggs.
Guarantee of Purity and Excellence.
Every GENUINE Packet bears the Autograph
Signature of the Inventors and Sole Manufacturers -

ALFRED BIRD & SONS.
ALWAYS INSIST UPON THIS.
Archifau Sir Powys