Bywyd yn y cartref

Gerddi

Oherwydd bod 24 Medi yn ddiwrnod sych a heulog, roedd yn ddiwrnod delfrydol i weithio yn eu gerddi i lawer o’n dyddiadurwyr/wragedd. Am ein bod mewn ardal wledig roedd llawer yn cadw ieir neu stoc o fath arall.