Neuadd Glangrwyne
Neuadd Glangrwyne
Archifau Sir Powys

Bywyd yn y Cartref

John Hughes, Glangrwyne

Yn ôl cyfrifiad 1891, gwraig o'r enw Sophia Parkinson oedd perchennog neu ddeiliad Neuadd Glangrwyne ger Llangenni yn Sir Frycheiniog (a gai ei adnabod hefyd fel Sunny Bank).


Cwrdd yng Nglangrwyne
Cwrdd yng Nglangrwyne, tua 1910
Archifau Sir Powys

Serch hynny, erbyn 1901, roedd yn nwylo Trevor F Thomas, peiriannydd o Ferthyr Tudful. Roedd yn wr cefnog, oedd yn medru fforddio cyflogi nifer o weision ac athrawes o Ffrainc i Vivian, ei ferch ifanc.

Gweithwyr Ystad Glangwryne
Gweithwyr Ystad Glangrwyne
Archifau Sir Powys


Y Teulu Hughes
Teulu Hughes o Borthdy Sunny Bank tua 1900
Archifau Sir Powys
Un o'i weision oedd y garddwr, oedd yn byw yn y Porthdy i'r prif dy, sef John Hughes.1891 Census
Sunny Bank Lodge, Glangrwyney
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John E Hughes Head M 36 Gardener Gloucester St Briavels English
Emma Hughes Wife M 32   Hereford Madley English
William J Hughes Son   10   Monmouth Abergavenny English
Henry T Hughes Son   4   Brecon Llangenny English
George W Hughes Son   1   Brecon Llangenny  
Mr Hughes a Willie
Mr Hughes gyda'i wyr, Willie
Archifau Sir Powys

Staff Glangwryne.
Staff Glangwryne
Mae John Hughes yn sefyll i'r dde o'r canol yn y cefn,
gydag Emma yn eistedd o'i flaen i'r chwith
.
Archifau Sir Powys

Mae lluniau o deulu Mr Hughes yn Archifau Sir Powys yn dyddio o'r 1890au pan ddechreuodd Mr Hughes weithio yno.

Mae'n debygol mai llun o fab hynaf John, Willie, gyda'i daid yw hwn.

Gwelir John Hughes eto yn y lluniau hyn gyda staff Sunny Bank. Mae'n bosibl mai ei fab ieuengaf, George, yw'r bachgen ym mlaen y llun.

Staff Glangrwyne
Staff Glangrwyne
Mae John Hughes yn sefyll yn y canol yn y cefn,
gydag Emma Hughes yn eistedd o'i flaen.
Archifau Sir Powys