Bywyd yn y Cartref

Catalog Pryce Jones

Pryce Jones 1891 Spring & Summer catalogue
Pryce Jones Spring &
Summer Catalogue, 1891
Reality Group plc, Y Drenewydd Powys


Cyhoeddodd y Royal Welsh Warehouse Company ei gatalogau archebu cyntaf trwy'r post yn 1890 ar ôl sefydlu gwasg argraffu yn eu heiddo yn Y Drenewydd.

Mae catalog Gwanwyn a Haf 1891 yn rhoi cipolwg diddorol i ni o ddillad bob dydd y cyfnod, yn ogystal ag ychydig o ddillad mwy arbenigol a gynhyrchwyd gan y cwmni. Gan mai catalog haf ydyw, mae llawer o eitemau hamdden a chwaraeon ar gael. Fel gyda llawer o gatalogau archebu modern drwy'r post, mae'r pwyslais mwyaf ar ddillad i fenywod.

Roedd yna hefyd gatalog eitemau i'r cartref:

New Designs for Lace Curtains
New Designs - Lace Curtains -
for Season 1891
Reality Group plc, Y Drenewydd, Powys

Ymlaen i'r dudalen nesaf:

Dillad Merched:
Dillad Isaf

Gwisgoedd Hamdden & Dillad Uchaf

Dillad Dynion

Dillad plant