Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Bywyd yn y Cartref

Catalog Pryce Jones

Pryce Jones 1891 Spring & Summer catalogue
Pryce Jones Spring &
Summer Catalogue, 1891
Reality Group plc, Y Drenewydd Powys


Cyhoeddodd y Royal Welsh Warehouse Company ei gatalogau archebu cyntaf trwy'r post yn 1890 ar ôl sefydlu gwasg argraffu yn eu heiddo yn Y Drenewydd.

Mae catalog Gwanwyn a Haf 1891 yn rhoi cipolwg diddorol i ni o ddillad bob dydd y cyfnod, yn ogystal ag ychydig o ddillad mwy arbenigol a gynhyrchwyd gan y cwmni. Gan mai catalog haf ydyw, mae llawer o eitemau hamdden a chwaraeon ar gael. Fel gyda llawer o gatalogau archebu modern drwy'r post, mae'r pwyslais mwyaf ar ddillad i fenywod.

Roedd yna hefyd gatalog eitemau i'r cartref:

New Designs for Lace Curtains
New Designs - Lace Curtains -
for Season 1891
Reality Group plc, Y Drenewydd, Powys

Ymlaen i'r dudalen nesaf:

Dillad Merched:
Dillad Isaf

Gwisgoedd Hamdden & Dillad Uchaf

Dillad Dynion

Dillad plant
¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦