Bywyd y cartref

Problemau gyda thai

Roedd ychydig yn cael problemau technegol gyda’u tai ar 24 Medi