Cyfraith a Threfn

Diwrnod Ym Mywyd: Plismon Rhingyll Heddlu Dyfed Powys

heddlu
05.15 Larwm yn canu. Amser codi er mwyn paratoi mynd i'r gwaith yn y swyddfa yn Ystradgynlais
05.35 Cerdded i'r gwaith a chyrraedd am 05.40.
05.45 Trafod digwyddiadau y dydd cynt a chael trafodaeth gyda dau heddwas oedd yn dechrau am 6.00.
06.05 Cwpaned o de i Heddwas R__T__ Rhif 444 a Heddwas M__ W__ Rhif 385. Ac un i'r Rhingyll wrth gwrs.
06.20 Allan ar patrol. Fi gyda Heddwas T__ (tair blynedd fel plismon) a Heddwas W__ (dros ugain mlynedd) mewn cerbyd er ei ben ei hun. Heddwas W__ yn gofalu am bentrefi Pontsenni, Defynnog a Threcastell. Heddwas T__ a minnau, bentrefi Abercraf, Ystradgynlais a Chwmtwrch.
09.00 Nôl i'r Swyddfa. Dau heddwas eto yn dechrau gwaith. Trafodaeth eto am waith y dydd o'r blaen
09.30 Brecwast adref yn y ty.
10.15 Cerdded yn y pentref. Cael sgwrs gyda pobl y pentref: B__ D__, Siop Ddillad, a C__ yn siop fwyd y pentref, i enwi ambell un.
12.00 Nôl i'r swyddfa. Dechrau gwaith papur.
14.00 Gorffen gwaith wedi trafod gwaith a digwyddiadau'r dydd gyda Rhingyll H__ sydd yn awr yn dechrau gweithio.
14.20 Cyrraedd adref. Cael sbel yn y gadair i gysgu.
desg