Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Cyfraith a threfn

Yr heddlu

Mae heddlu Powys yn gweithio yn rhan o Heddlu Dyfed Powyssy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin,

heddlu
Machynlleth
Machynlleth

Mae heddlu Powys yn gweithio yn rhan o Heddlu Dyfed Powyssy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys . Mae tir yr ardaloedd hyn yn gyfwerth â hanner tir Cymru gyfan a dyma’r ardal helaethaf y mae unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr yn gyfrifol amdani. Lleolir pencadlys Heddlu Dyfed Powys yng Llangynnwr, Caerfyrddin.

Roedd un heddwas yn mwynhau diwrnod yn rhydd o’i waith ar 24 Medi, er nad oedd ei waith ymhell oddi wrtho:

  • I woke up at about 8am which is a bit of a lie in. I won't be in bed again until about 7am, tomorrow as I am working nights as a police officer tonight . . . After helping to get the girls to bed, it's an hour's relaxation before work at 10pm.

Roedd preswylwyr eraill Powys hefyd yn delio â’r heddlu ar 24 Medi.

  • . . . went out to fetch the middle child home, and was stopped by the police on the way back because one of my headlamps wasn't working.

  • The new police sergeant called earlier to see if I had heard or seen anyone stealing the appeal box from the clocktower railings. I hadn't.
  • I should have non contact today, with a supply teacher covering my class but she rang in sick - I therefore have to spend the day teaching and also undertaking Headteacher tasks. Other supply teachers in the area are either not available or have not had their police checks completed.

Dyma a ddywed un ferch ysgol

  • My opinion of the police is that they are great for doing their job, but they don't have to walk around like they know everything.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦