Cyfraith a threfn

Yr heddlu

Mae heddlu Powys yn gweithio yn rhan o Heddlu Dyfed Powyssy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin,

heddlu
Machynlleth
Machynlleth

Mae heddlu Powys yn gweithio yn rhan o Heddlu Dyfed Powyssy’n gweithredu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys . Mae tir yr ardaloedd hyn yn gyfwerth â hanner tir Cymru gyfan a dyma’r ardal helaethaf y mae unrhyw heddlu yng Nghymru a Lloegr yn gyfrifol amdani. Lleolir pencadlys Heddlu Dyfed Powys yng Llangynnwr, Caerfyrddin.

Roedd un heddwas yn mwynhau diwrnod yn rhydd o’i waith ar 24 Medi, er nad oedd ei waith ymhell oddi wrtho:

Roedd preswylwyr eraill Powys hefyd yn delio â’r heddlu ar 24 Medi.

Dyma a ddywed un ferch ysgol