Cyfraith a Threfn

Y Priordy

Sefydlwyd yr eglwys gyntaf ar y safle hwn yn 1093. Mae Priordy Aberhonddu, a ddaeth yn Gadeirlan Aberhonddu yn 1923, yn ymgodi uwchlaw'r rhan hon o Aberhonddu. Yn 1891, nid oedd cymaint o adeiladau yn yr ardal hon ag sydd heddiw.

Priordy Aberhonddu, a ddaeth yn Gadeirlan Aberhonddu yn 1923
Mae Priordy Aberhonddu yn ymgodi uwchlaw'r rhan hon o Aberhonddu. Yn 1891, nid oedd cymaint o adeiladau yn Aberhonddu ag sydd heddiw
Priordy Aberhonddu, a ddaeth yn Gadeirlan
Aberhonddu yn 1923
Mae Priordy Aberhonddu yn ymgodi uwchlaw'r
rhan hon o Aberhonddu. Yn 1891, nid oedd cymaint
o adeiladau yn Aberhonddu ag sydd heddiw.
Mae'r map hwn yn dangos y lleoedd a gafodd eu henwi, a'r bobl oedd yn ymwneud â'r achos.
Mae'r map hwn yn dangos y lleoedd a gafodd eu henwi,
a'r bobl oedd yn ymwneud â'r achos.

Frost v Price