Cyfraith a threfn

Cyfreithwyr/wragedd

Cyfreithwyr sy’n gwneud gwaith dros unigolion, mudiadau neu gwmnïau a nhw sy’n eu cynghori’n uniongyrchol. Cyfreithwyr sy’n gorchymyn bod bar-gyfreithwyr yn rhoi cyngor ar faterion arbenigol ac yn cynrychioli eu clientiaid yn y llysoedd uwch.

cyfreithiwr
Cynog Sir Powys
 
llefydd chwarae
Llanyre

Dyma a ddywed un cyfreithiwr sy’n gweithio mewn practis preifat

Dyma a ddywed cyfreithiwr arall sy’n gweithio i’r llywodraeth leol

Dyma a ddywed cyfreithiwr-dan-hyfforddiant sy’n gweithio i’r llywodraeth leol