Y Sefyllfa Gymdeithasol

Cymorth Ariannol

Roedd nifer o ysgrifenwyr yn derbyn cymorth ariannol budd-daliadau lles ac eraill.

Ysgrifennodd un sy’n gweithio yn Adran Grantiau Tai’r Cyngor, ei bod

Ysgrifennodd un arall am fudd-daliadau yn gyffredinol o safbwynt gwahanol

Mae eraill yn gweithio ym maes cyllido elusennol

Mae eraill yn rhoddi arian i elusennau: