Y Sefyllfa Gymdeithasol

Gwaith gyda phobl ag anableddau

Roedd nifer yn gweithio ar ran pobl ag anableddau, er enghraifft y dyn hwn sy’n gweithio ym maes cludiant cymunedol:

bws
Marchnad Abergavenny
Marchnad Abergavenny
Eglwys Bedyddiwr Abergavenny
Eglwys Bedyddiwr Abergavenny
The Commodore Hotel
Commodore Hotel, Llandrindod

3. Late driving from Abergavenny due to delay getting shopping for disabled client - left at 11.50.
4. Delivered clients back home and returned bus to parking area. Drove neighbour (escort) and self home.

Roedd un arall yn gweithio