Y Sefyllfa Gymdeithasol

Tudalen Tadcu a Mamgu

Roedd sawl ysgrifennydd dyddiadur yn Dadcu neu’n Famgu a oedd yn cymryd rhan flaenllaw yn gofalu am eu hwyrion tra byddai eu rhieni wrth eu gwaith.

Dyma dameidiau o’u dyddiaduron yn rhoi manylion trefn eu diwrnod.