Amodau Cymdeithasol

Diwrnod Ym Mywyd: Wedi ymdeol II

hoover

9.00! Ar ei hôl hi - codi’n hwyr. Rhaid trio dal i fyny cyn nos. Bore bendigedig o Hydref - braf cael byw a bod yn iach.

Gwneud ychydig o waith ty a smwddio (ych a fi!) Cinio reit handi a mynd i weld mam i ffrind i mi a fu farw’n ddiweddar wedi cystudd blin. Cael Anti Nel yn rhyfeddol a meddwl am y gnoc ddiweddara o golli merch. Mae’n syndod o ble mae’r nerth yn dod.

Newyddion am fachgen ifanc o’r ardal wedi cael damwain. Roedd wedi mynd i weld ei wartheg yn y mynydd a’r rheini wedi ymosod arno. Mae yn yr ysbyty mewn Uned Gofal Dwys. Gobeithio y daw newyddion gwell yfory.

Plantos (wyrion) yma o’r ysgol. Cael te fel arfer efo Nain! Braf cael eu cwmni - a’u hasbri.

Pwyllgor Dawns heno at ‘Steddfod Genedlaethol Meifod 2003. Eisiau cael trefn ar raglen y Babell Ddawns. Pwyllgor hwylus iawn. A fydd Plaid Cymru’n uno â’r Democratiaid Rhyddfrydol i redeg y Cynulliad? Mae rhyw swn ym mrig y morwydd. Bywyd tawel yng nghefn gwlad? ‘Dw i ddim yn meddwl.