Y Sefyllfa Gymdeithasol

Gwasanaethau Gwledig

blwch Swyddf'r Post

Pwnc pwysig ym meddyliau llawer o drigolion Powys ar 24 Medi 2002 oedd dirywiad gwasanaethau gwledig - am fod Powys yn ardal wledig iawn. Talwyd llawer o sylw i hyn yr adeg hon oherwydd yr Orymdaith dros Ryddid a Galwedigaethau a drefnwyd gan y Gynghrair Cefn Gwlad. Digwyddodd yr Orymdaith ddeuddydd ynghynt ac ymunodd llawer o ysgrifenwyr ein dyddiaduron â hi.

Also bought petrol in Safeway - a small discount to people who've shopped in the store. There used to be 3 garages selling petrol in Llanbrynmair and I moved my custom from one to another as they gradually closed down. Now it is necessary to make sure that one has enough petrol to get to nearest garage (11 miles away at Caersws). Use Safeway whenever possible but like to have tank half full in case of emergencies.

Mae’n effeithio hefyd ar bobl ifanc. Yn ôl disgybl Ysgol Uwchradd: