Y Sefyllfa Gymdeithasol

Gwaith cymdeithasol

Roedd llawer o ysgrifenwyr y dyddiaduron yn 2002 yn gwneud gwaith cymdeithasol o wahanol fathau, yn broffesiynol neu’n wirfoddol.

Roedd dwy ferch un ddynes yn disgwyl babanod yn fuan

Roedd Swyddog Datblygu Cymunedol yn

Roedd un yn gweithio ym maes hawliau lles. Yn ystod y bore gwnaeth:

Dyma fore gweithiwr ariannol

Dywedodd dynes arall