Bywyd Dinesig a Chymunedol

Cynghorwyr Cymuned a Swyddogion

O’r unfed ganrif ar bymtheg hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd trefniadaeth eglwysig a dinesig y plwyfi o dan oruchwyliaeth cyfarfodydd misol y festri. Wedi Deddf Llywodraeth Leol 1894, gwahanwyd gochwylion y ddau a sefydlwyd y cyngor plwyf i ddelio â’r ochr ddinesig. Yn 1974, gydag ad-drefnu llywodraeth leol, disodlodd y cyngor cymuned y cyngor plwyf.

Llanyre
Llanyre village

Dywed eraill:

Turbine poster
An anti-turbine poster
near Pentre tump