Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Bywyd Dinesig a Chymunedol

Cynghorwyr Cymuned a Swyddogion

O’r unfed ganrif ar bymtheg hyd ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg roedd trefniadaeth eglwysig a dinesig y plwyfi o dan oruchwyliaeth cyfarfodydd misol y festri. Wedi Deddf Llywodraeth Leol 1894, gwahanwyd gochwylion y ddau a sefydlwyd y cyngor plwyf i ddelio â’r ochr ddinesig. Yn 1974, gydag ad-drefnu llywodraeth leol, disodlodd y cyngor cymuned y cyngor plwyf.

  • As clerk to a local community council there was much to do before a meeting at 7.30pm . . . The meeting ended about 9.45 and then it was home by car to watch TV . . .
Llanyre
Llanyre village

Dywed eraill:

  • After a snack lunch, I settled down to prepare the minutes of Llanyre Community Council, of which I am clerk.
  • . . . photocopied notices for the next community council meeting, posted these with Minutes of the last meeting to the councillors.

  • . . . eat supper then off to the village hall for our community council meeting at 7.30pm. Meeting finished at 10.00pm.

  • The next Community Council meeting will be held on 2.10.02, which is an extra one because plans have been submitted to the planning department in Llandrindod Wells for three wind turbines at Pentre Tump. A public meeting is being held in New Radnor next Monday and the extra meeting has been called because the Community Council have to make their response by 9.10.02. Type the agendas out on the computer and print them off. I haven't mastered printing envelopes so I write them by hand. Each Community Councillor has the minutes of the last meeting included with their agendas. By 4pm the job is completed.

Turbine poster
An anti-turbine poster
near Pentre tump

  • After work I went to a governors meeting in Trefnanney Primary School where I am a representative of Meifod community council, of which council I am the present vice-chairman.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦