Bywyd Dinesig a Chymunedol

Cynghorwyr Sir

Illus. by Rob Davies

Lluniwyd y Cynghorau Sir yn gyntaf oll gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1888. Bryd hynny, roedd Powys yn dri chyngor ar wahân - Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn. Unwyd y tair sir adeg ad-drefniant llywodraeth leol yn 1974 a lluniwyd Cyngor Sir Powys bryd hynny.

Ymhlith materion eraill, mae gan Gyngor Sir Powys gyfrifoldeb am Addysg, Cynllunio, y Priffyrdd a Gwasanaethau Cymdeithasol, pob un ohonynt o dan ofal pwyllgor arbennig.

Dyma’r hyn oedd gan un i’w ddweud am fater yn ymwneud â’r Priffyrdd:

Ysgrifennodd sawl Cynghorydd Sir ddyddiadur ar gyfer y prosiect hwn ac roedd gan lawer ohonynt ddyletswyddau eraill yn y gymuned yn ogystal â’r un gyda’r Cyngor Sir. Ffermwr wedi lled-ymddeol oedd Cadeirydd y Cyngor, ac roedd yn gwario llawer o’i amser gyda materion y Cyngor a materion eraill cymunedol.

White lines on Lower Chapel Road
White Lines on the Lower Chapel Road

Roedd gan Gynghorydd Sir arall nifer o ddyletswyddau amrywiol: