Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Bywyd Dinesig a Chymunedol

Cynghorwyr Sir

Illus. by Rob Davies

Lluniwyd y Cynghorau Sir yn gyntaf oll gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1888. Bryd hynny, roedd Powys yn dri chyngor ar wahân - Sir Frycheiniog, Sir Faesyfed a Sir Drefaldwyn. Unwyd y tair sir adeg ad-drefniant llywodraeth leol yn 1974 a lluniwyd Cyngor Sir Powys bryd hynny.

Ymhlith materion eraill, mae gan Gyngor Sir Powys gyfrifoldeb am Addysg, Cynllunio, y Priffyrdd a Gwasanaethau Cymdeithasol, pob un ohonynt o dan ofal pwyllgor arbennig.

Dyma’r hyn oedd gan un i’w ddweud am fater yn ymwneud â’r Priffyrdd:
 • The Council are repainting white lines on the road to Lower Chapel - they did it a few weeks ago six weeks before resurfacing the road and obliterating the new paint.

Ysgrifennodd sawl Cynghorydd Sir ddyddiadur ar gyfer y prosiect hwn ac roedd gan lawer ohonynt ddyletswyddau eraill yn y gymuned yn ogystal â’r un gyda’r Cyngor Sir. Ffermwr wedi lled-ymddeol oedd Cadeirydd y Cyngor, ac roedd yn gwario llawer o’i amser gyda materion y Cyngor a materion eraill cymunedol.

White lines on Lower Chapel Road
White Lines on the Lower Chapel Road

  9.00am Dealing with telephone calls relating to Council business
  10.00am Travel to inspect and deal with highway matters
  11.00am Meet and discuss details of meeting to be chaired in the afternoon
  1.30pm Attend and chaired launch of Powys Biodiversity Action Plan at Maesmawr, Caersws.
  3.15pm Attend official opening of Llandinam Gravels Nature Reserve
  7.00pm Attend Llangurig Community Council meeting
  9.30pm Attend to telephone calls and some matters of correspondence

Roedd gan Gynghorydd Sir arall nifer o ddyletswyddau amrywiol:

  8am - 10am Dealt with County Councillor matters - letters and telephone
  10am Travelled to Builth Wells to an Age Concern Cymru meeting as Chairman of Age Concern Radnorshire.
  3.45 - 4.30 pm Arrived home. Dealt with County Councillor matters on the telephone and dealt with constituent at the front door relating to a planning matter
  6.45pm Left home for Llandegley and attended a meeting of Radnorshire Sports Development Group to which I am appointed as a County Councillor
  9.30pm Home. Dealt with some paperwork. Making a response to a National Assembly of Wales document relating to specialised health services for children in Wales - response done on behalf of Knighton Town Council on which I also sit.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦