Bywyd Dinesig a Chymunedol

Yr Amgylchedd

Roedd pryderon am yr amgylchedd yn bwysig i lawer. Amrywiai’r rhain o brofiad y dyn hwn

Illus. by Rob Davies

I brofiad eraill oedd yn pryderu am faterion yr amgylchedd:

Mae dau yn pryderu am ffermydd gwynt:

Illus. By Rob Davies

Mae barn un arall i’r gwrthwyneb

Un nodwedd drawiadol am nifer o’r dyddiaduron a dderbyniwyd yw’r nifer fawr o bobl sy’n sôn am ailgylchu ynddynt. Mae’n ymddangos bod hyn wedi dod yn nodwedd reolaidd o fywyd bob dydd llawer o bobl, er y dylid nodi bod 24 Medi yn ddydd heulog braf ac yn un delfrydol i gario sbwriel i’r canolfannau ailgylchu ledled Powys!

Recycling
The recycling centre in Newtown