Bywyd Dinesig a Chymunedol

Rhyfel Irac

Digwyddodd Diwrnod ym Mywyd yn ystod adeg o densiwn gydag Irac am ei bod yn bosibl bod y wlad yn casglu arfau dinistriol torfol. Gwnaeth Tony Blair, y Prif Weinidog, ddatganiad yn y Senedd ar 24 Medi a chafwyd dadl seneddol i ddilyn. Yn naturiol felly, roedd y rhyfel ar y gorwel ym meddyliau nifer o’r sawl a ysgrifennodd y dyddiaduron, a cheir dewisiad ohonynt isod.

Illus. by Rob Davies