Cymuned

Cyfarfodydd cylch

Circuit and Sub-Missionary Committee
"Circuit and Sub-Missionary Committee" o
Gynllun Gweinidogion y Methodistiaid Cyntefig

Archifau Sir Powys

Byddai pwyllgor Methodistiaid Cyntefig Tref-y-clawdd yn cynnal cyfarfod bod chwarter. Roedd manylion aelodau'r pwyllgor ar Gynllun y Gweinidog:

Roedd y cyfarfodydd hyn yn gwneud penderfyniadau nid yn unig ar ba mor addas oedd y gweinidogion oedd ar gael, eu penodiad i swyddi'r pwyllgor, ond ar gyfarfodydd a materion mwy tymhorol hefyd.

Roedd cynnal nifer aelodau'r eglwys yn bwnc o bwys:


That the report of Members be received . . .
Cofnod 9 o Gofnodion y Pwyllgor Cylch ac Is-genhadaeth
Archifau Sir Powys

"That the report of Members be received and we regret to have to report to District Meeting only 175 members being 5 decrease for the year, owing to the number of removals we have had."


Roedd yr Adroddiad Blynyddol i'r Cyfarfod Dosbarth yn ceisio esbonio'r gostyngiad mewn niferoedd fel yn briodol:

If there has been a decrease . . .
Item 16 of the Annual Report
Archifau Sir Powys
"We have a decrease of ten members. The reason of which is that 19 have removed, 3 have died and 5 have left us.

We have received no members from other stations. We deeply regret having to report a decrease, but the population is decreasing and our removals have been of such a serious nature, that the causes of it are quite beyond our controll."


Roedd y pwyllgor hefyd yn bryderus y byddai digon o weinidogion neu arweinyddion ganddynt o'r safon gywir. Yn ei gyfarfod ar Fehefin 5ed 1891, cynigwyd:

That as Bro Jenkins is leaving Llandewy
Cofnod 7 o Gofnodion y Pwyllgor Chwarterol, 5 Mehefin 1891
Archifau Sir Powys

"That Bro. J. Jenkins is leaving Llandewy we present an address to him acknowledging his long and valuable services in connection with Llandewy Society, and expressing our high esteem for his personal worth and character."

Roedd y pwyllgor yn eithaf amharod i ildio arweinydd da, er nad oedd ganddynt weithiau lawer o ddewis:

That we do not accept Bro Udell's resignation . . .
Minute 1, Minutes of the Quarterly Meeting, 1 December 1892
Archifau Sir Powys

"That we do not accept Bro J Udell's resignation of membership, but as he is getting old and infirm we accept his resignation as Class Leader & School superintendent."


Nid oedd eraill, fodd bynnag, yn cael eu parchu a'u hedmygu cymaint. Cytunodd y cyfarfod ar Fedi 1af 1891 bod:

That as Bro Rutter is insolvent . . .
Cofnod 1, Cofnodion y Cyfarfod Chwarterol, 1 Medi 1891
Archifau Sir Powys

"That as Bro. J D Rutter is insolvent and the views of his principal creditors in relation to his insolvency are unsatisfactory his name disappear from the Plan as per rule 213 Consol. Minutes 1882."


Hefyd, roedd y cyfarfodydd yn trafod apeliadau am gronfeydd, fel yn y cyfarfod ar Fedi 1af:

That an appeal for the Great Connexional Chapel Fund . . .
Cofnod 10, Cofnodion y Cyfarfod Chwarterol, 1 Medi 1891
Archifau Sir Powys

"That an appeal for the Great Connexional Chapel Fund appear on next plan."Dangosir yr apêl ar Gynllun y
Gweinidog ar gyfer yr Hydref/Gaeaf:

An earnest attempt . . .
Eitem o Gynllun Gweinidogion
y Methodistiaid Cyntefig

Archifau Sir Powys

Yn olaf, byddai cyfarfodydd yn crybwyll aelodau unigol o'r eglwys. Cafwyd y cynnig canlynol yng nghyfarfod y 5ed Mehefin:

That a letter of condolence . . .
Cofnod 13, Cofnodion y Cyfarfod Chwarterol, 5 Mehefin 1891
Archifau Sir Powys

"That a letter of condolence be sent to Mr and Mrs Griffiths of Lurkenhope, they having lost their eldest daughter with the influenza."