Bywyd Dinesig a Chymunedol

Yr Orymdaith dros Ryddid a Bywoliaeth

Illus. By Rob Davies

Roedd llawer o bobl wedi gorymdeithio yn Llundain ar 22 Medi 2002, dau ddiwrnod cyn dydd ysgrifennu’r dyddiadur. Dyma rai o’r sylwadau a gafwyd ganddynt ar y dudalen hon.

Roedd 24 Medi wedi bod yn ddydd o weithredu i ddau ymddiriedolaeth bywyd gwyllt ym Mhowys hefyd a chyferir atynt fan hyn.