Diwylliant, Hamdden & Diddanwch

Diddanwch yn y cartref

Soniodd y mwyafrif o’n dyddiadurwyr am wylio’r teledu fin nos, yn enwedig y gêm bêl droed rhwng Manchester United a Bayer Leverkusen. Dyma ddewisiad o’r modd yr oedd pobl yn cael diddanwch yn eu cartref.