Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Diwylliant ac Adloniant

Bedyddio

Roedd mwyafrif pobl oes Fictoria - er nad y cyfan - yn bedyddio eu plant. Petaech yn Anghydffurfiwr, byddai'r bedydd yn cael ei gyflawni yn yr eglwys neu gapel y byddent yn ei fynychu, er nad oedd rhai Anghydffurfwyr megis y Bedyddwyr yn cytuno â bedyddio babanod,. Weithiau, byddai plant yn cael eu bedyddio yn yr eglwys fwyaf cyfleus neu yn hen eglwys blwyf y fam petai mwyafrif ei theulu yn byw yno. Yn aml, byddai babanod yn cael eu bedyddio o fewn mis o'u geni ac weithiau'n llawer cynharach na hynny petaent yn credu na fyddai'r baban yn byw. Ni fyddai plant ar rai adegau'n cael eu bedyddio tan y byddent ychydig flynyddoedd yn hyn.

Mam a phlentyn mewn gwn bedyddio
Mam a phlentyn mewn gwn bedyddio, gan T Roberts, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed
Gwn bedyddio.
Gwn bedyddio
Amgueddfa Sir Faesyfed


¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦