Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Diwylliant ac Adloniant

Eisteddfod Aberhonddu 1889

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberhonddu yn 1889 yn adfeilion castell Clos y Castell. Mae'r llun a ddangosir uchod yn dangos y seremoni Gyhoeddi ar 10fed Gorffennaf 1888. Gweler isod y gadair a roddwyd i'r bardd buddugol yn seremoni Cadeirio'r Bardd.

The Chair
Cadair Eisteddfod 1889
Am fwy o wybodaeth ar eisteddfodau,
ewch i edrych ar Arweiniad
Ar lein y BBC ar yr Eisteddfod

Seremoni Gyhoeddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1889 yn Sir Frycheiniog
Seremoni Gyhoeddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1889 yn Sir Frycheiniog
Amgueddfa ac Oriel Gelf Sir Frycheiniog
¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦