Diwylliant ac Adloniant

Eisteddfod Aberhonddu 1889

Cynhaliwyd yr Eisteddfod Genedlaethol yn Aberhonddu yn 1889 yn adfeilion castell Clos y Castell. Mae'r llun a ddangosir uchod yn dangos y seremoni Gyhoeddi ar 10fed Gorffennaf 1888. Gweler isod y gadair a roddwyd i'r bardd buddugol yn seremoni Cadeirio'r Bardd.

The Chair
Cadair Eisteddfod 1889
Am fwy o wybodaeth ar eisteddfodau,
ewch i edrych ar Arweiniad
Ar lein y BBC ar yr Eisteddfod

Seremoni Gyhoeddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1889 yn Sir Frycheiniog
Seremoni Gyhoeddi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 1889 yn Sir Frycheiniog
Amgueddfa ac Oriel Gelf Sir Frycheiniog