Diwylliant ac Adloniant

Llwybrau cerdded o amgylch Llandrindod

Bandstand, Gwesty'r Ty Pwmpio
Bandstand, Gwesty'r Ty Pwmpio, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Roedd cerdded yn weithgaredd hamdden pwysig i bobl oes Fictoria gan ei fod yn arwain at fanteision o ran iechyd ynghyd â rhoi cyfle i weld y cefn gwlad yn uniongyrchol. Roedd gan Landrindod nifer o atyniadau i'r cerddwr.

Yn y dref ei hunan, roedd yna lwybrau cerdded o amgylch Parc y Creigiau, lle'r oedd y dyfroedd 'chalybeate', ystafelloedd pwmpio a'r ffynnon. wedi'u lleoli. Roedd y Parc yn ganolfan i lawer iawn o fywyd y dref ar y pryd.

Yn arwain o Barc y Creigiau, roedd llwybr at Lam y Cariadon, craig oedd yn ymwthio allan o'r Afon Ithon a oedd yn ffefryn gan ymwelwyr Oes Fictoria.

Ffefryn arall oedd Comin Llandrindod oedd yn edrych dros y dref. Mae Arweinlyfr Evans o 1891 yn dweud:

Llam y Cariadon (Lovers Leap), Llandrindod
Llam y Cariadon, Llandrindod
Archifau Sir Powys

Golygfa o Landrindod o'r Comin.
Golygfa o Landrindod o'r Comin
Archifau Sir Powys

"Llandrindod Common is about five miles long and three-quarters of a mile wide; and though not luxuriant in vegetation, is still far from being of a barren appearance. When the furze is in flower, and you have the distant mountains of Radnorshire in view, the common seems more like a paradise than a desert."

Roedd eglwysi a chapeli yn gyrchfannau cyffredin eraill a'r un a gawsai ymweliad amlaf oedd Eglwys Sant Mihangel yng Nghefnllys. Roedd yr eglwys mewn lleoliad rhamantus mewn dyffryn coediog heddychlon ar odre Bryn Cefnllys, lle'r oedd castell urddasol arfer sefyll.

Roedd gan Eglwys Sant Mihangel y fantais ychwanegol o gael pont beryglus iawn yn mynd tuag ati, o'r enw 'Shaky Bridge' am y rhesymau amlwg:

Cefn Llys Church and Valley
Eglwys a Dyffryn Cefn Llys, Llandrindod
Archifau Sir Powys

Shaky Bridge, Llandrindod.
Shaky Bridge, Llandrindod
(Mae'r strwythur presennol wedi'i
wneud o ddur cadarn iawn a choncrit.)
Archifau Sir Powys

Ymhellach ar hyd dyffryn Ithon yn Llanbadarn Fawr, roedd pont arall - y Bont Alpine.

Mae Arweinlyfr Heywood o'r 1890au yn nodi: "it is a charming object which has attracted many an artist" and Evans describes it as "one of the most charming sights in the neighbourhood of Llandrindod, especially so when the trees are in full verdure."

Alpine Bridge
Y Bont Alpine. Llandrindod.
Archifau Sir Powys

Yr Afon Ithon o'r Bont Alpine
Yr Afon Ithon o'r Bont Alpine, Llandrindod
Archifau Sir Powys