Diwylliant, Hamdden & Diddanwch

Mynd allan am y dydd

Illus. By Rob Davies

Roedd llawer wedi cymryd mantais o’r tywydd braf ar 24 Medi i fynd allan am y dydd, ac roedd rhai gwirfoddolwyr Castell Powys wedi bod yn ffodus o ddewis diwrnod da ar gyfer trip yr Hydref.