Diwylliant ac Adloniant

Tennis a chroce

Roedd tennis yn gêm gyda hanes hir iawn, ond ni ddatblygodd i mewn i'r gêm fodern o dennis lawnt tan yr 1870au. Mae'r ffotograff uchod yn dangos grwp o ymwelwyr ym Mharc y Creigiau Llandrindod ac mae dau ohonynt ar fin cael - neu newydd orffen - gêm o dennis. Mae'r plentyn isod yn llun o ffotograffau teulu Lomaxes o Bodfach, Llanfyllin.

Ymwelwyr ym Mharc y Creigiau, Llandrindod.
Ymwelwyr ym Mharc y Creigiau, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Miss Lomax o Bodfach, Llanfyllin
Miss Lomax o Bodfach, Llanfyllin
Archifau Sir Powys


Rhoddwyd y tir o flaen 'South Crescent' yn y dref fel tir ar gyfer cyrtiau tennis a lawntiau croce a ddangosir yn y ffotograff hwn:

Roedd croce wedi bod ar gael hefyd am nifer o flynyddoedd, ond cafodd ei ddatblygu fel gêm yn yr awyr agored gan feddyg Ffrengig yn yr 1830au a oedd am ei ddefnyddio fel ffurf o ymarfer corff i'w gleifion. Ar y pryd, roedd yn boblogaidd felly yn ardal ffynhonnau De Ffrainc a chafodd ei fabwysiadu'n gyflym ym Mhrydain. Roedd gan Gwesty'r Ty Pwmpio lawnt croce yn uniongyrchol wrth ochr yr adeilad:

Cyrtiau Tennis a Lawntiau Croce
Cyrtiau Tennis a Lawntiau Croce, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed
Lawnt croce y tu ôl i Westy'r Ty Pwmpio
Lawnt croce y tu ôl i Westy'r Ty Pwmpio, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed