Diwylliant, Hamdden & Diddanwch

Cerdded

Berriew canal
The canal at Berriew
Illus. By Rob Davies
Illus. By Rob Davies
Illus. By Rob Davies

Roedd 24 Medi yn ddiwrnod eithriadol o glir a braf, a bu llawer yn cerdded yng nghefn gwlad Powys.