Diwylliant, Hamdden & Diddanwch

Yr Iaith Gymraeg

Cyfeiriodd rhai dyddiadurwyr at yr iaith Gymraeg a’r defnydd ohoni.