Diwylliant ac Adloniant

Sioe Cymdeithas Arddio'r Trallwng

Roedd garddio yn weithgaredd hamdden poblogaidd i bobl oes Fictoria ac ar brydiau yn angenrheidiol i bobl dlawd. Adlewyrchwyd ei boblogrwydd trwy ffurfio cymdeithasau garddio. Un o'r rhain oedd Cymdeithas Arddio'r Trallwng a gynhaliodd sioe a ffair ar 9fed Awst 1894.

Llywydd y Gymdeithas oedd Georgiana Naylor o Neuadd Tre'r llai:

Roedd gwr Mrs Naylor wedi bod yn gymeriad lleol pwysig, oedd yn gyfrifol am lawer o'r gwaith adeiladu yn Nhre'r llai ac yn gwneud llawer o waith dyfeisgar ar ei ystad.

Rhaglen sioe Cymdeithas Arddio'r Trallwng
Rhaglen sioe Cymdeithas Arddio'r Trallwng
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn


1891 Census
Leighton Hall, Leighton
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Georgiana Naylor Head Widow 72 Living on own means Shropshire Great Ness English
Margaret Naylor Daughter S 42   Cheshire Liscard English
Frances Naylor Daughter S 33   Lancashire Walton English
Mary Anne Rippon Servant S 46 Domestic Servant Lady's Maid Northamptonshire Geddington English
Sarah Jane Lythgoe Servant S 21 Domestic Servant Lady's Maid Cheshire Weaverham English
Anne Needles Servant S 23 Domestic Servant House Maid Cheshire Birkenhead English
Martha Wainwright Servant S 21 Domestic Servant House Maid Flintshire Overton English
Margaret Jones Servant Widow 32 Domestic Servant Laundry Maid Montgomeryshire Forden English
Hester Susannah (Middleton?) Servant S 31 Domestic Servant Cook Kent Sevenaoks English
Jane Nunn Servant S 25 Domestic Servant Scullery Maid Staffordshire English
Mary Thomas Servant S 21 Domestic Servant Under Laundry Maid Montgomeryshire Kerry English
John Mold Servant S 25 Domestic Servant Groom Shropshire Worthen English
William Jones Servant S 25 Domestic Servant Footman Denbighshire Both

Roedd yna wahanol fathau o adloniant yn y Sioe heblaw am arddangosfeydd garddio:

Torrwr gwair 'Shank'
Torrwr gwair 'Shank' - hysbyseb a osodwyd
gan Thomas J. Evans, Haearnwerthwr yn rhaglen
Cymdeithas Arddio'r Trallwng.
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Programme
Rhaglen y sioe, gan gynnwys Cyflwyno Gwobrau
a Thân Gwyllt ar ôl iddi dywyllu.
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Rhoddwyd manylion llawn am y gerddoriaeth i'w chwarae gan y bandiau yn perfformio yn y Sioe:

List of Music
Rhestr o ddarnau i'w chwarae
gan amrywiol fandiau
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Rock Park bandstand, Llandrindod Wells
Y Bandstand ym Mharc y Creigiau, Llandrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed