Gwaith

Diwrnod Ym Mywyd: Gwas Sifil Addysg

Yn Llundain ers ddoe yn mynychu cyfarfodydd yn y brif swyddfa - Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol. Aros yn y Kingsway Hall Hotel. Brecwast bendigedig am 8.00 - ffrwythau, sudd oren, wy wedi sgramblo, bacwn a thomatos, tost a jam a choffi.

Email

9.0 I'r swyddfa. Cyfarfod â'r Swyddog Technoleg Gwybodaeth. Mae wedi penderfynu cadw fy 'laptop' a bydd yn gyrru un mwy diweddar i mi erbyn dydd Gwener. Cwynais nad oedd y cyfrifiadur 'hot desk' yn gweithio. Bydd yn edrych i mewn i'r broblem. Ni allwn edrych ar fy e-bost. Rhadi cofio gwneud hynny heno ar ôl cyrraedd adref.

Illustration by Rob Davies

Cyfarfod tim Addysg Sgiliau Sylfaenol ar draws Cymru.

12.00 Cinio mewn caffi cyfagos - pasta.

12.30 Yn ôl i'r swyddfa. Cyfarfod Rhaglenni Teulu, Chwarae a Iaith i blant 0 - 3 oed. Trefnu cynhadledd Blynyddoedd Cynnar ac yn y blaen.

4.00 Dal y trên adref o Euston (taxi £5.40) am 4.35 i Birmingham New Street yna Wolverhampton a Shrewsbury. Cyrraedd adref am 8.30. Gweld Manchester United yn curo mewn gêm ffwtbol ar y teledu.

11.00 Mynd i'r gwely.