Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Gwaith

Ffermwr John Stephens: Gwerth y stoc

Mae datganiad o golledion y Ffermwr Stephen hefyd yn dangos gwerth mathau priodol o stoc. Roedd colli wyn bach yn anochel, ond bu colli dau geffyl mewn blynyddoedd olynol (1900-01) yn faich mawr ar gyllid John, yn enwedig gyda cholli 'Bounce' yn 1901.

'Statement of losses' 'Statement of losses'
Detholiadau o lyfr poced y Ffermwr Stephens.
Er mwyn gweld yr holl dudalen, cliciwch ar y ddelwedd.
Archifau Sir Powys

Mae ei werthusiad bras ar gyfer 1895 yn dangos pa mor werthfawr oedd y ceffylau yn ystod y flwyddyn y dechreuodd ffermio ar ben ei hunan gyntaf.

Gefail 'Stansbatch', Sir Faesyfed, 1930
Gefail 'Stansbatch', Sir Faesyfed, 1930
Amgueddfa Sir Faesyfed
Gwerthusiad bras o'r stoc, Nadolig 1895.
Gwerthusiad bras o'r stoc, Nadolig 1895.
Archifau Sir Powys


¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦