Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Gwaith

Ffermwr John Stephens: Gweithwyr fferm

Roedd y gweithwyr a gyflogai John ar y fferm yn tueddu o fynd a dod, gyda rhai o'r staff yn rhai achlysurol i helpu gyda'r cynhaeaf. Er nad yw'r llyfr poced yn rhoi manylion am y rôl y byddai pob gwas yn ei gyflawni, roedd John Williams yn amlwg yn weithiwr medrus o ryw fath, gan fynnu £41 y flwyddyn mewn cyflog, oedd yn swm sylweddol gan godi i £41.10/- yn 1903 cyn i John Robinson ddod yn ei le.

Yn ddigon rhyfedd, nid oes sôn am gyflog Evaneline Jones, y wraig cadw ty.

Cneifwyr yn Stad Rhydoldog Cneifwyr yn Stad Rhydoldog, Cwm Elan
Amgueddfa Sir Faesyfed
Tudalennau 'Labour, wages & salaries' o'r llyfr poced.
Tudalennau 'Labour, wages & salaries' o'r llyfr poced.
Cliciwch ar y ddelwedd er mwyn ei gweld mewn mwy o faint
Archifau Sir Powys


¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦