Gwaith

Gweithwyr/Gweithwragedd Gwybodaeth

Roedd amryw yn gweithio ym maes darparu gwybodaeth. Un oedd rheolwr y Cyngor ar Bopeth

Roedd dau arall yn gweithio mewn canolfannau gwybodaeth i ymwelwyr

Tourist Information Office
Brecon Tourist Information Office
Illus. By Rob Davies

Gweithiai un arall yn rheolwr technoleg gwybodaeth i’r awdurdod lleol.