Gwaith

Diwrnod Ym Mywyd: Newyddiadurwraig BBC Cymru

Ysgol Daffyd Llwyd
Ysgol Daffyd Llwyd

Fe godais tua 7.30 y bore. Roeddwn wedi treulio'r nos adref ar ffarm, gyda fy nehulu fel fy mod yn gyfleus i deithio i'r Drenewydd y bore 'ma. Rwy'n gweithio ar raglen newyddion i blant yn y Gymraeg, sef 'FFEIL' ac roeddwn yn ffilmio yn Ysgol Dafydd Llwyd yn Y Drenewydd ar gyfer y rhaglen heddiw. Fe dreuliais y bore yn ffilmio disgyblion blwyddyn 6 yn llenwi eu dyddiaduron, yn bwyta brecwast Fictorianaidd, ac yna yn holi rhai ohonynt am y digwyddiad. Fe yrrais yn ôl i Gaerdydd gan gyrraedd tua 2.00. Roedd yn rhaid sgriptio, gwylio a logio'r tâp cyn torri eitem ar gyfer y rhaglen (sy'n cael ei darlledu am 4.50 ynghanol slot 'Planed Plant' ar S4C). Mae pethau fel arfer yn mynd yn dynn iawn arnon ni o ran amser cyn y rhaglen, a doedd heddiw ddim gwahanol! Ond fe lwyddon ni i orffen pob dim mewn pryd a chael rhaglen dda ar yr awyr! Ar ôl mynd adref i fy nhy yn Nhreganna, Caerdydd, fe gefais swper ac fe fum yn ymlacio drwy gyda'r nos!