Gwaith

Diwrnod Ym Mywyd: Gweithio'n rhan amser yn y Llyfrgell

Illustration by Rob Davies
9.00 Trafod gyda gwr lleol y posibilrwydd o fynd ar drip yr haf nesaf. (Mae eisoes wedi cychwyn gwneud trefniadau i drefnu trip o ardal Machynlleth i ymweld â Prague, Budapest a Hwngari).
10.00 Mynd i weithio i'r Llyfrgell Deithiol oherwydd fod Llyfrgell Machynlleth wedi cau am ychydig wythnosau at gyfer gwaith atgyweirio. Pan fydd yn ail-agor, mi fyddwn yn benthyg y llyfrau ar y cyfrifiadur.
7.00 Mynd i gyfarfod o Ferched y Wawr i wrando ar E__ J__ o'r Bala yn siarad ar y testun 'Siarad trwy fy het'.