Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Gwaith

Diwrnod Ym Mywyd: Gweithio'n rhan amser yn y Llyfrgell

Illustration by Rob Davies
9.00 Trafod gyda gwr lleol y posibilrwydd o fynd ar drip yr haf nesaf. (Mae eisoes wedi cychwyn gwneud trefniadau i drefnu trip o ardal Machynlleth i ymweld â Prague, Budapest a Hwngari).
10.00 Mynd i weithio i'r Llyfrgell Deithiol oherwydd fod Llyfrgell Machynlleth wedi cau am ychydig wythnosau at gyfer gwaith atgyweirio. Pan fydd yn ail-agor, mi fyddwn yn benthyg y llyfrau ar y cyfrifiadur.
7.00 Mynd i gyfarfod o Ferched y Wawr i wrando ar E__ J__ o'r Bala yn siarad ar y testun 'Siarad trwy fy het'.¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦