Gwaith

Diwrnod Ym Mywyd: Peiriannwr Ansawdd Cwmni Moduron

Roeddwn wedi codi am 5.50 y bore yma ac yn cael cawod cyn mynd i'r gwaith. Roedd y tywydd yn braf iawn gyda naws yr Hydref yn dechrau dod. Buodd Llinos ein merch yn aros gyda ni tros nos oherwydd bod ei gwr wedi gweithio dros nos yn y Banc yn Llansamlet ger Abertawe. Roeddwn wedi rhedeg Llinos adre i'w chartre yn Caehopkin ger Abercraf cyn i fi fynd i'r gwiath. Roedd Pat fy ngwraig wedi torri brechdanau yn barod i fi fynd i'r gwaith.

Wedi gadael Llinos yn ei chartre, teithiais draw i Glyn-Nedd ac i lawr trwy Gwm Nedd, heibio'r dre' ac ymlaen i gyfeiriad Abertawe lle rwy'n gweithio fel peiriannwr ansawdd yng nghwmni Visteon (Cwmni Moduron Ford cynt). Rwy'n dechrau gwaith am 7.00 y bore ac yn goffen am 4.00 y prynhawn. Yn ystod y diwrnod yn y gwaith rwy'n mynd allan i lawr y ffatri ac yn dod ag offerynnau mesur yn ôl i'r labordy mesur i gael gwneud yn siwr eu bod yn gweithio'n iawn.

Wedi gorffen gwaith am 4.00 roeddwn wedi mynd i mewn i Abertawe i godi Pat fy ngwraig ar ôl iddi hi fod yn Neuadd y Sir Abertawe yn hel achau'r teulu. Wedi cyrraedd nôl yn Ystradgynlais, roeddwn wedi galw am y papur dyddiol, Y Western Mail. Fel arfer rwy'n galw amdano ar y ffordd i'r gwaith. Galwaid wedyn yn siop J__ G__ am gnau i'r adar bach yn yr ardd.

Yn ystod yr hwyr, byddwn fel arfer yn ysgrifennu. Heno roeddwn yn paratoi lluniau o ffosilau o'r Mynedd Du ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Edward Llwyd i'w chynnal yn Llangollen y penwythnos nesaf.