Gwaith

Gwaith yn ymwneud ag amaeth

Roedd dyddiadurwyr lawer yn cael eu cyflogi i gynorthwyo’r diwydiant amaeth.

Illus. By Rob Davies

Ymgynghorydd amaethyddol (yn ogystal â ffermwr) yw’r dyn hwn.

Mae un arall yn swyddog polisi Undeb Cenedlaethol y Ffermwyr

Mae’r ysgrifennwr hwn yn helpu gyda hysbysrwydd;